کفپوش سه بعدی

چرا بعضی از کفپوش های اپوکسی باد می کنند

  کفپوش های سه بعدی باد می کنند

یکی از معایبی که در اجرای کفپوش سه بعدی ممکن است پیش آید باد کردن است

این باد کردن به شکل حباب مانند سطح کار را می پوشاند و باعث دفرمه شدن کار می شود

در این مطلب به مجموعه عواملی که باعث می شود این اتفاق در پروسه نصب کفپوش اپوکسی
روی دهد خواهیم پرداخت

کسب اطلاع از قیمت هر متر کفپوش سه بعدی اپوکسی

مخلوط نشدن درست دو جزء

یکی از علل بروز حباب در کف پوش سه بعدی مخلوط نشدن دو جزء تشکیل دهنده است
اگر اجزای تشکیل دهنده اپوکسی با میکسر به خوبی با هم ترکیب نشوند و با استفاده
از دور تند میکسر به خوبی بخواهیم زمان ترکیب را کاهش دهیم باعث حبس شدن هوا
داخل مواد می شود بهترین سرعت میکسر برای تاکید معمولاً  400 دور بر دقیقه است
و زمانی ترکیب مواد و متوقف خواهیم نمود که مطمئن باشیم اجزا به صورت یکنواخت
با هم ترکیب شده باشد

مواد نامرغوب

یکی دیگر از عواملی که باعث ایجاد حباب در کفپوش سه بعدی می شود استفاده از
مواد نامرغوب است همیشه و در هر کاری استفاده از مواد نامرغوب به کیفیت کار صدمه
خواهد زد مخصوصاً در این مورد و هیچگاه نباید کیفیت کار را فدای چند ریال بیشتر نمود

وجود ترک

عامل دیگری زیرسازی سطح است اگر قبل از زیر سازی سطح پرایمر اعمال شود وجود ترک
و پستی و بلندی باعث گیر افتادن هوا در زیر کار خواهد شد

دمای پایین

عامل دیگر این مشکل انجام کار در دمای پایین است  این کار هم باعث حبس هوا زیر
کفپوش می‌شود که برای آزاد شدن هوا باید کفپوش‌ها پوستر سوراخ شود که این کار
باعث افت کیفیت کار خواهد شد

لازم به ذکر است که قبل از نصب کفپوش سه بعدی باید فکر این اتفاقات را کرد و هنگامی
که حباب ها تشکیل می شود دفع این غیرممکن یا بسیار سخت خواهد بود