کفپوش اپوکسی محوطه

اشنایی با کفپوش اپوکسی محوطه

این نوع کفپوش بیشتر در فضاهای خارجی خانه و ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد مانند بالکن
حیاط خلوت تراس و محیط های روباز دیگر با توجه به شرایط محیط این نوع کفپوش معرض نور خورشید
باد و باران قرار دارد و باید نسبت به این شرایط سازگار شود اولین قدم در سازگاری کفپوش با شرایط
محیط بیرونی ایمن شدن در برابر نور خورشید است نور خورشید دارای اشعه ماورای بنفش است

در مورد قیمت نصب کفپوش های سه بعدی بیشتر بدانید

در مواد نفوذ می‌کند و به تدریج باعث تغییر ماهیت و یا حداقل تغییر رنگ می شود کفپوشهای اپوکسی
نیز از این مورد موفق نبوده و با اینکه نسبت به تغییر ماهیت از خود مقاومت نشان می دهند ولی در
مقابل تغییر رنگ به مرور زمان مقاومت کمتری از خود نشان می دهند و با استفاده از بعضی مواد شیمیایی
در زمان اعمال کفپوش می‌توان نسبت به پودر رنگ مقاومت ایجاد نمود همچنین می‌توان از رنگ‌های روشن
استفاده نمود که تغییر رنگ بخصوصی را نشان نمی دهند و به نورگیری فضای داخلی نیز کمک می‌کند

وجود درخت و گل و گیاه در اطراف کفپوش کاملا مضر بوده و قبل از انجام کفپوش باید حذف شوند
چون ریشه‌های درختان از زیر باعث جابه جایی می شود و این باعث تخریب کفپوش است قبل از
اعمال کفپوش محوطه یا پاسیو باید هرچه که از کف پوش های قبلی وجود دارد حذف شود

در مورد اجرای کفپوش اپوکسی بیشتر بدانید

مثلا کاشی و موزائیک و حتی در صورتی که پستی و بلندی روی سطح بتن یا سیمان زیر قرار دارد
باید به کلی حذف شوند وجود شیب در محل نیز مانع از اجرای کفپوش اپوکسی خواهد بود بهتر است
قبل از اجرای کفپوش اپوکسی پاسیو مراحل زیر سازی سطح به خوبی صورت بگیرد تا پس از اعمال
و اجرای کفپوش سال‌ها برای شما کار کند